Fiat iustitia, pereat mundus./Sprawiedliwości musi się stać zadość,

choćby miał zginąć świat./Zakres działalności

 

Obsługa Klientów indywidualnych


Klientom indywidualnym nasza kancelaria proponuje pełen zakres usług z każdej dziedziny prawa, od porady prawnej do zastępstwa procesowego.


Obsługa prawna przedsiębiorców


W ramach usług dla przedsiębiorców proponujemy zarówno stałą współpracę w ramach kompleksowej obsługi prawnej, jak i pomoc w pojedynczych sprawach zleconych przez Klienta.

Stała obsługa zapewnia przedsiębiorcom bieżącą pomoc prawną w ramach zakresu dostosowanego do indywidualnych potrzeb Klienta. Istnieje możliwość elastycznego dopasowania usługi, tak aby wariant współpracy był dla Klienta optymalny. Umowa może obejmować określoną ilość godzin w miesiącu lub bez ograniczeń czasowych.

Charakteryzuje nas wysoka skuteczność oraz krótki termin realizacji zleceń.

Obsługa prawna firm obejmuje w szczególności:

 • doradztwo prawne
 • tworzenie i opiniowanie umów, regulaminów, statutów
 • reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji
 • reprezentowanie przez organami władzy samorządowej i publicznej
 • windykację należności
 • pomoc w negocjacjach
 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,
 • rejestracje zmian w KRS,
 • rozwiązywanie i likwidacje spółek,
 • przekształcenia, podziały spółek,
 • analizy i opinie prawne dla podmiotów gospodarczych
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi,
 • przygotowanie dokumentów przetargowych,
 • prowadzenie spraw pracowniczych.

 


Obsługa prawna obrotu nieruchomościami


Zajmujemy się także doradztwem oraz reprezentacją naszych Klientów w sprawach związanych z:

 • nabywaniem nieruchomości
 • zbywaniem nieruchomości
 • przygotowywaniem umów najmu, dzierżawy, użyczenia
 • naruszeniem posiadania
 • zasiedzeniem
 • ustanowieniem drogi koniecznej
 • zniesieniem współwłasności
 • analizą i ustaleniem stanu prawnego
 • wpisami do ksiąg wieczystych
 • przygotowaniem projektów umów i dokumentów.