Fiat iustitia, pereat mundus./Sprawiedliwości musi się stać zadość,

choćby miał zginąć świat./Odszkodowania

Poszukujemy najlepszych rozwiązań.

Jesteśmy kancelarią zajmującą się sprawami związanymi z wszelkimi aspektami szeroko rozumianego prawa odszkodowawczego.

Zwracając się do nas, uzyskacie Państwo gwarancję profesjonalnego zbadania powierzonej sprawy oraz propozycję jej rozwiązania w oparciu o najwyższe kanony uczciwości i wiedzy. Jest to możliwe dzięki doskonałej orientacji w zmieniających się przepisach prawa oraz aktualnym orzecznictwie sądowym.

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy pełną obsługę w zakresie dochodzenia odszkodowań od wszelkich podmiotów odpowiedzialnych i zobowiązanych do naprawienia szkody.

Pomagamy uzyskiwać m.in.:

 • odszkodowania za wypadki drogowe (powypadkowe);
 • odszkodowania za błędy w sztuce medycznej;
 • odszkodowania za wypadki przy pracy;
 • odszkodowania z umów ubezpieczeń;
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu czynów niedozwolonych;
 • odszkodowania z tytułu niewykonania umów
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę  (przy uszkodzeniu ciała, utraty zdrowia lub śmierci osoby najbliższej);
 • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków i innych korzyści;
 • renta z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb związanych z koniecznością stałego lub długotrwałego leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich;
 • odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia, zwrotu kosztów naprawy samochodu;
 • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej;
 • renta dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłej.


Stawiamy sobie za cel znalezienie skutecznego rozwiązania w trudnych i skomplikowanych sprawach i doprowadzenie do ich polubownego zakończenia na etapie przedprocesowym. W sytuacjach, kiedy tego rodzaju działania nie przynoszą pożądanych skutków, po uzgodnieniu z klientem występujemy na drogę postępowania sądowego.