Fiat iustitia, pereat mundus./Sprawiedliwości musi się stać zadość,

choćby miał zginąć świat./O kancelarii

Michał TomalaMichał Tomala – ur. 03.03.1985 roku - ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunkach:
- prawo,
- administracja.
W 2010r. rozpoczął aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, obecnie jest wpisany na listę radców prawnych pod nr WA-10782, członek  Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa budowlanego, odszkodowań (komunikacyjnych, osobowych, za błędy medyczne), służebności przesyłu, prawa nieruchomości oraz w sprawach dotyczących dochodzenia wierzytelności.

Filip JanczakFilip Janczak – ur. 14.09.1981 roku - ukończył Wydział Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. W 2005 r. rozpoczął aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Następnie ukończył aplikację adwokacką i został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się z sprawach z zakresu prawa spadkowego, prawa nieruchomości (zasiedzenia, uwłaszczenia, grunty warszawskie), prawa administracyjnego, prawa spółek oraz prawa rodzinnego.

 

Warunki współpracy

Wynagrodzenie za reprezentowanie Klienta przed sądem lub innym organem ustalane jest indywidualnie z Klientem w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Na wysokość wynagrodzenia ma wpływ rodzaj sprawy, stopień jej skomplikowania, wartość przedmiotu sprawy oraz niezbędny nakład pracy.


Przy zleceniu stałej obsługi prawnej istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego albo godzinowego według stawki godzinowej ustalonej z Klientem.