Fiat iustitia, pereat mundus./Sprawiedliwości musi się stać zadość,

choćby miał zginąć świat./Służebności przesyłu i odszkodowania za korzystanie z gruntu przez przedsiębiorstwa przesyłowe

Biorąc pod uwagę potrzeby naszych Klientów związane z niedawnym wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego „służebności przesyłu” i związanej z tym konieczności uregulowania sytuacji prawnej urządzeń przesyłowych (słupów i linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych, rurociągów, gazociągów) znajdujących się na prywatnych nieruchomościach, nasza kancelaria wyspecjalizowała się w prowadzeniu spraw tego rodzaju. W szczególności pomagamy naszym Klientom prowadzić negocjacje z przedsiębiorcami przesyłowymi (zakłady energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, gazociągowe) w celu doprowadzenia do zawarcia właściwych umów i wypłaty stosownych odszkodowań. W razie potrzeby reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych o ustanowienie służebności przesyłu i zapłatę odszkodowania za korzystanie z nieruchomości.