Fiat iustitia, pereat mundus./Sprawiedliwości musi się stać zadość,

choćby miał zginąć świat./E-porada


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku usług prawniczych, kancelaria świadczy Klientom pomoc prawną za pośrednictwem internetu.

Usługa doradztwa prawnego obejmująca w szczególności:

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu wszystkich dziedzin prawa,
  • opracowywanie projektów pism procesowych i innych dokumentów prawnych,
  • prowadzenie w imieniu klienta korespondencji z innymi osobami prywatnymi, instytucjami państwowymi i przedsiębiorstwami.


Celem skorzystania z tej formy usługi prawnej Klient powinien wysłać opis swojego problemu prawnego na adres poczty elektronicznej: sekretariat@jtkancelaria.pl lub wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce KONTAKT. Następnie Klient otrzymuje informację zwrotną, dotyczącą między innymi skalkulowanej ceny porady, terminu jej realizacji oraz numeru rachunku bankowego, na który - decydując się na skorzystanie z porady w zaproponowanej cenie i w przedstawionym terminie - powinien wpłacić należność. Cena za poradę ustalana jest indywidualnie w zależności od zakresu zlecenia i nakładu pracy adwokata.