Fiat iustitia, pereat mundus./Sprawiedliwości musi się stać zadość,

choćby miał zginąć świat./Referencje